รายละเอียดข่าวสาร

ฤกษ์มงคลงานพิธีตั้ง ศาลพระพรหม

ฤกษ์มงคลงานพิธีตั้ง ศาลพระพรหม

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ฤกษ์มงคลงานพิธีตั้ง
ศาลพระพรหม ในโครงการ"ธาราวิลล์เพชบุระ
ไร่เหนือ" ทำพิธีตั้งศาลโดย อ. ณรงค์ จันทร์เชื้อ
เพื่อเสริมสิริมงคล ความร่มเย็น เจริญรุ่งเรือง ดีงามสมบูรณ์พูนสุขแก่ผู้อยู่อาศัยทุกคน

.
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติ
มาร่วมงานพิธี สำหรับมิตรภาพและความสนับสนุนอย่างดียิ่ง ที่ท่านมีให้กับ"ธาราวิลล์"เสมอมา