ข้อมูลองค์กร

รู้จักธาราวิลล์

    ธาราวิลล์ คือชื่อที่ใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจร จากธุรกิจเดิม คือ บริษัท ห้างทองธารทอง เพชรบูรณ์ จำหน่ายทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ งานเพชร และอัญมณี ด้วยคุณภาพและชื่อเสียงมามากกว่า 30 ปี จากรุ่นสู่รุ่นจึงเริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

    จุดเริ่มต้นการเป็นธาราวิลล์ คือ การสำนึกรักและศรัทธาในบ้านเกิด และการเห็นเศรษฐกิจการเจริญเติบโตของเพชรบูรณ์ ในด้านการก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการบ้าน ที่มีคุณภาพมาตรฐานในการอยู่อาศัยมากขึ้น โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคให้คุ้มค่าน่าอยู่อาศัย เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครอบครัวยุคใหม่ พรั่งพร้อมด้วยสาธารณูปโภคครบครัน บนทำเลที่มีศักยภาพทางธุรกิจและที่อยู่อาศัยสูงสุด

    ปลายปี พ.ศ. 2557 เริ่มก้าวสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยก่อตั้ง “บริษัท ธารทอง พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด” ในนาม ธาราวิลล์ เป็นแบรนด์หลักในการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้าง

    ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2560 ก่อตั้ง บริษัท เรืองกิจธนวัฒน์ กรุ๊ป เพื่อพัฒนาโครงการริซาช่าเออร์บราโน่ ( Ricchezza Unbano ) ให้เป็นย่านธุรกิจใหม่ใจกลางเมือง และเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเพชรบูรณ์

    เรามุ่งมั่นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บ้าน อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ เพราะเราเชื่อว่า “ ความคุ้มค่า และความภาคภูมิใจคือหัวใจหลักของเรา ”์


ความหมายของธาราวิลล์

    ที่มาของคำว่า “ธาราวิลล์” ความหมาย เปรียบเสมือน นิยาม

    ธารา หมายถึง สายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้ชุ่มชื้น เย็นฉ่ำ และอ่อนโยน ปรับรูปร่างได้ทุกรูปแบบ

    วิลล์ ( Village ) หมายถึง หมู่บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ร่มเย็นเป็นสุข สมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิต


แนวคิดผู้บริหาร ( ภาพรวม ธาราวิลล์ )

    บริษัท ธารทอง พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนสตัคชั่น จำกัด และ บริษัท เรืองกิจธนวัฒน์ กรุ๊ป ในนามโครงการธาราวิลล์ และโครงการริชาซ่า เออร์บราโน่ เกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ องค์ความรู้ในเรื่องการก่อสร้าง และการพัฒนาบุคลากร ดีไซน์ ฟังก์ชั่นประโยชน์การใช้สอย นวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดโลกร้อนในภาวะปัจจุบัน ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และการพัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสถึงประสบการณ์ สิทธิพิเศษ ความหรูหรา ที่ตอบโจทย์ครบทุกรูปแบบการใช้ชีวิต และการลงทุนในสังคมรูปแบบใหม่ รวมถึงการบริการที่เหนือระดับที่จะเติมเต็มการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง