รายละเอียดข่าวสาร

โครงการธาราวิลล์ ปรับภูมิทัศน์สวนสวย

โครงการธาราวิลล์ ปรับภูมิทัศน์สวนสวย

โครงการธาราวิลล์ ปรับภูมิทัศน์สวนสวย โดยปลูกไม้ล้อม(ต้นพูนทรัพย์) เพื่อความเป็นสิริมงคลของชุมชนและครอบครัวลูกบ้านธาราวิลล์ พร้อมความร่มรื่นใต้ร่มเงา อสังหาริมทรัพย์ กับความสมบูรณ์แบบของโครงการจัดสรรที่ครบครันอย่างแท้จริง และคุณภาพมาตรฐานที่สัมผัสได้