รายละเอียดข่าวสาร

งานแข่งขันฟุตบอลเยาวชน

งานแข่งขันฟุตบอลเยาวชน

คุณมาลี เรืองกิจธนวัฒน์ ชมรมนักเรียนเก่าเพชรพิทยาคม กล่าวต้อนรับ นายกประทิน นาคสำราญ นายกอบต.สะเดียง ประธานเปิดงานแข่งขันฟุตบอลเยาวชน FRIEND'๓๑ PPK CUP โดยชมรมนักเรียนเก่าเพชรพิทยาคม 2531