รายละเอียดข่าวสาร

งานปั่นเทิดพระเกียรติ

งานปั่นเทิดพระเกียรติ

"ธาราวิลล์"ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์นักปั่นจากเพชรบูรณ์มุ่งสู่กรุงเทพมหานคร ในงานเทิดไท้องค์ราชันย์ ที่ ลานกิจกรรมพระใหญ่